Soke
+17°C

Yönetim Kurulu


Haluk KUTLAY 
Yönetim Kurulu Başkanı
0(256) - 518 95 95 halukkutlay@gmail.com

Mehmet AKBUDAK 
Yönetim Kur. Baş. Vekili
0(256) - 320 95 32 mehmetakbudak@gmail.com

Erdinç ALGÜR 
Yönetim Kur. Baş. Vekili
0(256) - 518 95 85 murat_asrav@hotmail.com

Murat GÜNAL
Yönetim Kurul Muh. Üye
0(256) - 51 12 72 mrt_gunal@hotmail.com


İsmail SAYAR
Yönetim Kurulu Üyesi
0(256) - 518 85 87 esayis09@hotmail.com

Filiz KARAMAN 
Yönetim Kurulu Üyesi
0(256) - 518 86 26 filizkaraman62@hotmail.com

Melek GEZGİNCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

melekgezginci@gmail.com

 

Kurumsal Menu