Soke
+17°C

İş Makinesi Tescil İşlemleri

TÜZEL KİŞİLERDE  SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN  İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ İŞ MAKİNASININ  FATURA  ASLI
 
 ✔ TEKNİK BELGENİN ASLI
 
 ✔ ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ
 
TÜZEL KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ ESKİ RUHSATIN ASLI
 
 ✔ NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
 
 ✔ ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ
   
GERÇEK  KİŞİLERDE  SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN  İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ İŞ MAKİNASININ  FATURA  ASLI
 
 ✔ TEKNİK BELGENİN ASLI
 
 ✔ KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İKAMETGAH İLMUHABERİ
   
GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ ESKİ RUHSATIN ASLI
 
 ✔ NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
 
 ✔ KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İKAMETGAH İLMUHABERİ
   
TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
 
 ✔ MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
 
 ✔ ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ 
  
GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 
 ✔ ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 
 ✔ GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
 
 ✔ MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
 
 ✔ KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
 ✔ VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ  FOTOKOPİSİ
 
 ✔ İKAMETGAH İLMUHABERİ

⟹ İş Makinesi Tescil Dilekçesi 

Oda İşlemleri