İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
Yerli Malı
Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanın hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?


1.Dilekçe
2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek, yerli malı belgesi düzenlenecek ürün sanayi sicil belgesinde yer alacak)
3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli /  “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
4.Taahhütname
5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

11. TOBB hesabına belge başına onay ücreti (talep edilen ürün başına onay ücreti) .TOBB hesap numaraları aşağıdadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi
TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi
TR 210001500158007293586413
 
Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi
TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi
TR 100006400000142010785529
 
Ziraat Bankası Akay Şubesi
TR 020001000760059943505032 Önemli:

  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır. 

  Yardımcı Bilgiler:
  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar;
- Yerli Malı Uygulama Esasları
- Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
- 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliği  (SGM 2014-35)

 Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
- Talep Sahibi odamıza başvuru evrakları ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir.
Ad Boyut Tür Tarih
Ek 3a.xlsx 33.4 KB Microsoft Excel Dosyası 05.08.2022
Ek 3b.xlsx 30.4 KB Microsoft Excel Dosyası 05.08.2022
Ek 3c.xlsx 30.5 KB Microsoft Excel Dosyası 05.08.2022
Ek 3d.xlsx 33.2 KB Microsoft Excel Dosyası 05.08.2022
Yerli Malı Dilekçe.pdf 156.8 KB PDF Dosyası 05.08.2022
Yerli Malı Taahhütname.pdf 225.7 KB PDF Dosyası 05.08.2022
0 Klasör, 6 Dosya
Üye İşlemleri Menü

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç