İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
Söke Ticaret Odası - Duyurular

K BELGESİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

  • 29.06.2016

 04.05.2016 tarihinde karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle geçici 11.madde eklenmiştir. Madde kapsamında "k türü yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgesi iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 01.08.2017 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, iptal edilmiş yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15'i tutarında ücret tahsil edilmesi ve yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenecektir."

 
YÖNETMELİKLE İLGİLİ TOBB TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI AŞAĞIDADIR
 
Yapılan değişiklilerin Aydın Ticaret Odası’nın belge düzenlemede yetkili olduğu K Türü yetki belgesi ile ilgili olan bazıları;
 
·         Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre her yetki belgesi için belirtilmiş asgari kapasite şartları bulunmaktadır. 5 yıllık faaliyet süreleri içerisinde firmaların asgari kapasite altında geçirdiği sürelerin toplamı mülga yönetmelik hükümlerine göre 540 günü aştığında yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni yapılan değişiklik ile bu süreye 90 gün daha ilave edilerek 630 güne çıkartılmıştır.  
 
·         Mülga yönetmelik hükümlerine göre 76 maddeye göre verilen uyarmalar 90 gün içerisinde ödenmediği zaman kalıcı hale geliyor ve kalıcı hale gelen uyarmaların toplamı 50 olduğu zaman yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile uyarmaların kalıcı hale gelmesi kaldırılmış ve talep edildiği her zaman ödenmesi sağlanmıştır. Bu değişiklik ile uyarmalardan dolayı iptallerin önüne geçilmiştir.
 
·         Yetki belgesi yenileme, değişiklik ve birleşmelerinde işlem gerçekleştirilmeden önce yetki belgelerindeki tüm uyarmaların kaldırılması hükmü getirilmiştir.
 
·         30 günden fazla muayenesi olmayan taşıtlar ile Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen taşıt yaşını aşan taşıtların yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşüleceği hükmü getirilmiştir.
 
·         K2 yetki belgesi sahiplerine 43 maddesinin 22 fıkrasında belirtilen unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
·         Yönetmelik hükümlerine göre re’sen düşülen taşıtların 60 gün içerisinde bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
·         Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmayan yetki belgesi sahiplerine verilen 5 uyarma cezası kaldırılmıştır.
 
·         Mülga yönetmelik hükümlerine göre vergi mükellefiyet kaydını 90 gün boyunca kapatan K1, K3 ve Tüzel kişi K2 yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni düzenleme ile aktif vergi mükellefiyeti şartı bulunan yetki belgeleri için vergi kaydının kapanması durumunda iptal işlemi yerine geçici durdurma işlemi tesis edilecektir. Vergi mükellefiyeti açılınca faaliyet tekrar izin verilecektir.
 
·         Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04/05/2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler için 01/08/2017 tarihine kadar müracaat etmeleri, Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları halinde tam ücretin %15’ini ödemesi durumunda yetki belgesinin yeniden düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.
 
 
·         Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04/05/2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen ve aynı türden yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ilk yenileme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılması hükmü eklenmiştir.
 
Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün www.kugm.gov.tr internet sitesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.
 
Üyelerimize, K türü yetki belgesi sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur.
 
Bilgi İçin : (0256) 225 20 13

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç