İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
KOOPERATİF

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 fotokopi)

3) Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) Listesi (1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

6) Bakanlık temsilcisi Raporu (1 asıl)

7) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Kararı (1 asıl -1fotokopi)

8) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza Tescil Talepnameleri (1 asıl).  (Daha önce verilmişse yenisinin çıkartılmasına gerek yoktur.)

9) Temsil ve ilzam yetkisi verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.

10) Denetçi seçimi yapıldı ise denetçilerin kimlik fotokopileri  (1 er adet)

ÖNEMLİ NOT: Genel Kurul tutanağı elde yazılmışsa bilgisayarda temize çekilmiş örneği memurluğumuza verilmelidir.

Ana Sözleşme Tadili

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Talep Dilekçesi (Sicil)

2) Ana sözleşme Tadil Metni ( 1 adet - 1 adet fotokopi)         

3) Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl)

4) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 asıl)

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 asıl)

8) Bakanlık temsilcisi Raporu (1 asıl)

9) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 fotokopi)

10) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (1 asıl -1 fotokopi) 

11) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza Tescil Talepnameleri (1 asıl)

Tasfiye Başlangıcı

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 fotokopi)

3) Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) Listesi (1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

6) Bakanlık temsilcisi Raporu (1 asıl)

7) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

8)   Tasfiye memurunun “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış noter onaylı  İmza Tescil Talepnamesi (1 asıl) .

9)Alacaklılara çağrı ilanı

ÖNEMLİ NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)

Tasfiyeye Sonu Kapanış

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2  Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

3) Hazır Bulunanlar  Listesi (1 asıl)

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi raporu (1 asıl)

6) Yönetim Kurulu Gündem Kararı  ( 1 fotokopi)

7) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

8) Genel kurulca onaylanmış son ve kesin Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (tasfiye kurulunca / memurunca imzalanmış 1 asıl) ile damga vergisi makbuzu  

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren kooperatifler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren kooperatifler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

Yönetim Kurulu İsim Soyisim Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) - Değişiklik;

(a) Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

(b) Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)

(c) Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet asıl)

Ticaret Sicil Menu

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç