İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
Limited Şirket
 
 
LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
 
 
GENEL KURAL ( Türk Ticaret Kanunu 620)
Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
ÖNEMLİ KARARLAR                                                (Türk Ticaret Kanunu 621)
 
Şirket işletme konusunun değiştirilmesi
 
Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ile ve aynı nisap ile alınır.
 
Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi
 
 
Esas sermayenin artırılması
 
 
Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması
 
 
Şirket merkezinin değiştirilmesi
 
Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması
 
Şirketin feshi
 
Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi (Bu halde, Türk Ticaret Kanunu 619/f.3 gereğince,  ilgili ortak oy kullanamaz.)
Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümlerine ilişkin kararlar (Türk Ticaret Kanunu 621/f.2)
Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.
Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu 592, 473/3, 421/3)
Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gerekir.
ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (GENEL KURAL- Türk Ticaret Kanunu 589)
Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde esas sermayenin 2/3 sini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. (Türk Ticaret Kanunu 621 hükmü saklıdır.)
Ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören sözleşme değişikliği veya bu tür mevcut yükümlülükleri artıran değişikliklere ilişkin genel kurul kararları ( Türk Ticaret Kanunu 607)
İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.
 
Ticaret Sicil Menu

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç